Készpénzforgalom korlátozása 2013-ban

2013. január 1-jétől életbe lépett a készpénzforgalom korlátozásával kapcsolatos rendelkezés. A szabályozás az Adózás Rendjéről (2003. évi XCII.) szóló törvény 38. § (3) bekezdésében kapott helyet.

 

A törvény pontos szövege a következő:

 

(3a) 359 Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

(3b) 360 Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a (3a) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. ..”

 

A kérdés tisztázása szempontjából a kardinális pont, hogy az adott partner kötelezett-e bankszámla nyitására, illetve hogy a szerződéses összeg mekkora?

 

Magánszemély részére történő kifizetések esetében – mivel a magánszemélyek (egyes esetektől eltekintve, például, ha valamilyen okból kifolyólag magánszemélyként ÁFA alany) bankszámla nyitásra nem kötelezettek –, a velük kapcsolatban felmerülő készpénzforgalom a törvény szerint nem korlátozható.

 

Adóhatósági ellenőrzések tapasztalataiból kiindulva, az adóhatóság a partner bankszámlájára történő készpénzes befizetést (számlakiegyenlítés címen) készpénzes fizetési forgalomnak minősíti, tehát az 1,5 millió forint összegbe ezek a gazdasági események is beszámítanak.

 

A probléma kiküszöbölésére valószínűleg nem lesz megoldás a szerződések szétdarabolása, mivel a szerződéseket tartalmilag fogják megvizsgálni és ahol a tartalom több szerződésben is ugyanaz, ott hiába van többfelé bontva az ügylet, egy szerződésnek fogják figyelembe venni (3b) bekezdés.

 

A törvény 172. § (20f) pontja rendelkezik a szankcióról.

Mind a számla fizetésére kötelezett, mind a számla összegének átvevője a 1,5M Ft feletti összegre vonatkozóan 20%-os mértékű mulasztási bírságot fizet.

A törvény ezen pontja nem ad mérlegelésre lehetőséget.

 

„…(20f) 1116 A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a 38. § (3a) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet. A 38. § (3a) bekezdésében foglalt előírás megsértésével teljesített kifizetés jogosultja, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet…”

Tags: