Tájékoztató SZJA 2013

2013. ÉVI SZJA BEVALLÁS

 

Először is Mindenkinek szeretnék Nagyon Boldog és Sikeres Új Évet Kívánni!

 

Bár még csak január 4-e van, ráadásul szombat!, meg kellett állapítanom, hogy a NAV idén sem tétlenkedett. Az elektronikus bevallást beküldő magánszemélyek már meg is kapták a tájékoztatást a 2013. évi SZJA bevallás menetéről (amit ezúton is köszönünk nekik!).

 

Az egyéni vállalkozóknak elég szoros menetrenddel kell számolniuk, hiszen nekik a bevallás beadásának határideje FERUÁR 25.

Aki a vállalkozását nem főállásúként viszi, annak január 31-ig meg kell kapnia a munkáltatójától a 13M30-as nyomtatványt, hiszen ez tartalmazza a munkaviszonyból származó jövedelmeit, amit szintén szerepeltetnie kell a 1353-as bevallásban (illetve ha több kifizetőtől is származott jövedelme, akkor mindegyiktől meg kell kapnia ezt az igazolást).

 

Az alábbiakban közreadom kivonatoltan a NAV által kiküldött tájékoztatást:

A 2013. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidői

2014. január 31.        a 13M29 munkáltatói adó megállapítás elkészítéséhez a magánszemélyek nyilatkozatának megtétele a munkáltató felé;

2014. február 17.      a 1353NY nyilatkozat beküldése, melyben a magánszemély bejelenti, hogy adó kötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választja. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye;

2014. február 25.      a 1353 bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az EVA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében;

2014. május 20.        a 1353 bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében;

2014. május 20.        a 1353ADÓNYlLATKOZAT nyomtatvány beküldésének határideje.

Az adónyilatkozattal történő bevallási kötelezettség teljesítése

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét Ön a 1353ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány beküldésével is teljesítheti, amennyiben megfelel a törvényben foglalt előírásoknak.

Munkáltató által történő elszámolás

Amennyiben munkáltatója vállalja a munkáltatói adó megállapítást, akkor az Ön munkáltatójához 2014. január 3l-éig írásban tett nyilatkozata alapján - SZJA adókötelezettségét munkáltatója állapítja meg.

Adóhatóság közreműködésével készítendő egyszerűsített bevallás kérése

Amennyiben Ön adókötelezettsége teljesítéséhez az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőséget választhatja és választja, úgy ki kell töltenie a 1353NY jelű nyilatkozatot és azt papír alapon aláírva, vagy elektronikus úton 2014. február 17-éig kell eljuttatnia az adóhivatalhoz. A nyilatkozat bármelyik Ügyfélszolgálati irodában beszerezhető és a www.nav.gov.hu honlapról is letölthető.

 

A 1353NY jelű nyilatkozat és kitöltési útmutatójában leírtak szerint:

 • Az elkészített – l353E jelű - egyszerűsített bevallást az adóhatóság legkésőbb 2014. április 30-áig papír formában postai címére, vagy
 • elektronikus formában az adózó elektronikus tárhelyére az egyszerűsített bevallás letöltési kódját küldi meg. Az elektronikus formában kért bevallás esetén, egy ".xkr" kiterjesztésű állomány tölthető le. Az ÁNYK telepítést (frissítést) követően, a program első indulásakor (Windows operációs rendszer alatt) hozzárendelésre kerül az egyszerűsített bevallás. Ez után kell letölteni a 1353-as bevallás elektronikus űrlap legfrissebb verzióját. A megnyitást választva látható, írható az egyszerűsített bevallás adattartalma a 1353-as bevallásban.
 • Az adózók által aláírt - szükség esetén javított adatokkal elfogadott - 1353E bevallás feladásának (beküldésének) határideje 2014. május 20. Az Ön által javított adatok alapján az adóhatóság ismételten kiszámolja az adót, és erről 2014. június 20-áig értesíti Önt.
 • Fontos!. Az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást, amennyiben a magánszemély teljes körűen elfogadja, úgy nem szükséges azt aláírva visszaküldenie. Ebből következően, ha az adóhatóság á1tal megküldött egyszerűsített bevallást az adózó 2014. május 20. napjáig nem küldi vissza, az az adózó által benyújtott bevallásnak, az abban megállapított és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül.

1353-as bevallás

Amennyiben Ön a jogszabályi rendelkezések alapján az éves adókötelezettségének az elszámolására nem kér(het)i a munkáltatói adó megállapítást, nem·választ(hat)ja az adónyilatkozatot,·illetve az adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallási módot sem választ(hat)ja, úgy adókötelezettségének a 1353-as bevalláson kell eleget tennie.

A 1353 jelű bevallás elektronikus elérhetősége

A www.nav.gov.hu honlapról, a Letöltések/Nyomtatvány kitöltő programok menüpont alatt, a keretprogram (ÁNYK) és a 1353.jar alkalmazás letöltése után a nyomtatvány megnyitható, kitölthető.

 • Ebben az évben is lehetőség van csökkentett adattartalmú bevallás. választására,·amelyen azok a magánszemélyek teljesíthetik kötelezettségüket, akiknek 2013. évre vonatkozóan kizárólag olyan adóalapot képező jövedelmük volt, amely a csökkentett adattartalmú bevalláson szerepel.
 • Továbbra is lehetőség a kivonatolt nyomtatás, amely azt jelenti, hogy a bevallás kitöltését követő nyomtatásnál csak azok az adatok jelennek meg a papíron, amelyet az adózó kitöltött. Ezt kell az adóhivatalhoz benyújtani! Fontos, hogy minden kinyomtatott lapot - a kizárólag pontkóddal ellátottat is – be kell küldeni!

A 1353 jelű bevallás benyújtási módjai

 • Nyomda által előállított adóbevallás, kézzel kitöltve
 • A 1353-as nyomtatványt a bevallási egységcsomag tartalmazza, vagy
 • ingyenesen beszerezhető a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Ügyfélszolgálatain, illetve kirendeltségein.
 • • Elektronikusan kitöltve, regisztrációt követően ügyfélkapun keresztüli beküldéssel
 • A regisztráció történhet okmányirodában, vagy a személyi adat és a lakcímnyilvántartás központi szervénél, valamint az adóhivatal központi Ügyfélszolgálatail1, amelyhez személyi igazolvány, érvényes e-mail cím szüksé­ges.
 • Amennyiben bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie, úgy a 1353-as bevallást is elektronikusan kell beküldenie (kivétel: őstermelő, kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó).

 

 • Az adóhivatal honlapján megtalálható Internetes kitöltő-ellenőrző programmal elkészítve és kinyomtatva
 • Kitölthető a www.nav.gov.huhonlapon.A 1353-as bevallás kinyomtatás után postai úton, illetve személyesen is eljuttatható az adóhatósághoz.
 • A program által felajánlott első oldalon ki kell választania, hogy milyen minőségben nyújtja be a bevallást (egyéni vállalkozóként, őstermelőként, magánszentélyként). A kiválasztástói függ, hogy bevallásának mely lapjait töltheti ki! Ez a lap a kitöltő programot vezérli, kinyomtatni és az adóhivatalhoz benyújtania nem kell!

Befizetési kötelezettség rendezése

 • Bankkártyával tehet eleget befizetési kötelezettségének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kijelölt Ügyfélszolgálatain. A kijelölt ügyfélszolgálatok címei a www.nav.gov.hu Adózási információk/Egyéb menüpontban Elektronikus adófizetés címen megtalálhatók.
 • Készpénz-átutalási megbízással: ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz-átutalási megbízást a befizetéséhez, amelyhez adóazonosító szám szükséges, vagy
 • elektronikus úton CSEKK űrlapon igényelhet készpénz-átutalási megbízás(oka)t (csekk) a www.nav.gov.hu/letöltések/nyomtatvány/kitöltőprogramok/Csekk menüpont alatt, vagy
 • saját fizetési számlájáról átutalással (lakossági folyószámlájáról).

A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó szabályok

A 150 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét az adózó pótlékmentésen, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben is teljesítheti, ha nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó megfizetésére. Az első részlet megfizetésének határideje 2014. május 20-a.

Rendelkezés az adó 1+1 % -áról

 • Lehetősége van arra, hogy adója 1 + 1 %-ának felhasználásáról a bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon rendelkezzék és azt a bevallásával együtt továbbítsa.
 • A személyi jövedelemadója 1+ 1 %-áról a rendelkező nyilatkozatot önállóan, 2014. május 20-áig is megküldheti az adóhatóságnak elektronikusan, vagy papíron kitöltött formában.
 • Ha munkáltatói adó megállapítást kér, akkor legkésőbb 2014. május 10-éig lezárt borítékban a munkáltatójának is átadhatja a nyilatkozatot.

A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!

Ha a személyi jövedelemadó bevallását elektronikusan, meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság csak akkor fogadhatja el, ha a meghatalmazott mind az szja-bevallás, mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az adóhatósághoz bejelentett meghatalmazással, érvényes regisztrációval rendelkezik (14T180-as regisztrációs lap).

A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!

A bevallás javításával, feldolgozásával kapcsolatos információk

A NAV Ügyfél tájékoztató és Ügyintéző rendszere útján telefonon tájékoztatást kérhet egyedi bevallási adatokkal, hibás bevallással kapcsolatban, valamint lehetősége van a benyújtott SZJA bevallás javítására is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet.

A rendszer a 06-4/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tó 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal kell rendelkeznie, melyet a TEL jelű nyomtatvány benyújtásával igényelhet az adóhatóságtól.

 

Forrás:NAV