2014. évi SZJA bevallás

A NAV idén is, mint már a korábbi években megszokhattuk, az elektronikus bevallást beküldő magánszemélyek már elküldte a tájékoztatást a 2014. évi SZJA bevallás menetéről (amit ezúton is köszönünk nekik!).

 

Az egyéni vállalkozóknak elég szoros menetrenddel kell számolniuk, hiszen nekik a bevallás beadásának határideje FERUÁR 25.

Aki a vállalkozását nem főállásúként viszi, annak január 31-ig (idén, mivel január 31-e hétvégére esik, a határidő: február 2.) meg kell kapnia a munkáltatójától a 14M30-as nyomtatványt, hiszen ez tartalmazza a munkaviszonyból származó jövedelmeit, amit szintén szerepeltetnie kell a 1453-as bevallásban (illetve ha több kifizetőtől is származott jövedelme, akkor mindegyiktől meg kell kapnia ezt az igazolást).

 

Az alábbiakban közreadom kivonatoltan a NAV által kiküldött tájékoztatást:

A 2014. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidői

2015. február 2.        a 14M29 munkáltatói adó megállapítás elkészítéséhez a magánszemélyek nyilatkozatának megtétele a munkáltató felé;

2015. február 16.      a 1453NY nyilatkozat beküldése, melyben a magánszemély bejelenti, hogy adó kötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választja. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye;

2015. február 25.      a 1453 bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az EVA, KATA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében;

2015. május 20.        a 1453 bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében;

2015. május 20.        a 1453ADÓNYlLATKOZAT nyomtatvány beküldésének határideje.

Az adónyilatkozattal történő bevallási kötelezettség teljesítése

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét Ön a 1453ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány beküldésével is teljesítheti, amennyiben megfelel a törvényben foglalt előírásoknak.

Munkáltató által történő elszámolás

Amennyiben munkáltatója vállalja a munkáltatói adó megállapítást, akkor az Ön munkáltatójához 2015. február 2-áig írásban tett nyilatkozata alapján - SZJA adókötelezettségét munkáltatója állapítja meg.

Adóhatóság közreműködésével készítendő egyszerűsített bevallás kérése

Amennyiben Ön adókötelezettsége teljesítéséhez az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőséget választhatja és választja, úgy ki kell töltenie a 1453NY jelű nyilatkozatot és azt papír alapon aláírva, vagy elektronikus úton 2015. február 16-áig kell eljuttatnia az adóhivatalhoz. A nyilatkozat bármelyik Ügyfélszolgálati irodában beszerezhető és a www.nav.gov.hu honlapról is letölthető.

A 1453NY jelű nyilatkozat és kitöltési útmutatójában leírtak szerint:

 • Az elkészített – l453E jelű - egyszerűsített bevallást az adóhatóság legkésőbb 2015. április 30-áig papír formában postai címére, vagy
 • elektronikus formában az adózó elektronikus formában juttatja el. Ez utóbbi esetben az elkészített bevallás egy tömörített mappában kerül kihelyezésre az Ön elektronikus tárhelyére. A mappa kicsomagolása után az ÁNYK keretprogramot elindítva a „Szerviz” főmenüből az „Egyedi importálás” menüpontot kell alkalmaznia, és a már kicsomagolt mappában található fájl-t („xml”) megnyitni. Ekkor a bevallás megtekinthető és módosítható.

Amennyiben a magánszemély elfogadja az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást, úgy azt nem szükséges visszaküldeni. Ebből következően, ha az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást az adózó 2015. május 20. napjáig nem küldi vissza, az az adózó által benyújtott bevallásnak, az abban megállapított adó az adózó által bevallott adónak minősül.

Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal elfogadott – 1453E jelű bevallás feladásának (beküldésének) határideje 2015. május 20.

Az Ön által javított adatok alapján az adóhatóság ismételten kiszámolja az adót, és erről 2015. június 22-ig értesítést küld.

1453-as bevallás

Amennyiben Ön a jogszabályi rendelkezések alapján az éves adókötelezettségének az elszámolására nem kér(het)i a munkáltatói adó megállapítást, nem·választ(hat)ja az adónyilatkozatot,·illetve az adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallási módot sem választ(hat)ja, úgy adókötelezettségének a 1453-as bevalláson kell eleget tennie.

A 1453 jelű bevallás elektronikus elérhetősége

A www.nav.gov.hu honlapról, a Letöltések/Nyomtatvány kitöltő programok menüpont alatt, a keretprogram (ÁNYK) és a 1453.jar alkalmazás letöltése után a nyomtatvány megnyitható, kitölthető.

 • Ebben az évben is lehetőség van csökkentett adattartalmú bevallás. választására,·amelyen azok a magánszemélyek teljesíthetik kötelezettségüket, akiknek 2014. évre vonatkozóan kizárólag olyan adóalapot képező jövedelmük volt, amely a csökkentett adattartalmú bevalláson szerepel.
 • Továbbra is lehetőség a kivonatolt nyomtatás, amely azt jelenti, hogy a bevallás kitöltését követő nyomtatásnál csak azok az adatok jelennek meg a papíron, amelyet az adózó kitöltött. Ezt kell az adóhivatalhoz benyújtani! Fontos, hogy minden kinyomtatott lapot - a kizárólag pontkóddal ellátottat is – be kell küldeni!

A 1453 jelű bevallás benyújtási módjai

 • Nyomda által előállított adóbevallás, kézzel kitöltve
 • A 1453-as nyomtatványt a bevallási egységcsomag tartalmazza, vagy
 • ingyenesen beszerezhető a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Ügyfélszolgálatain, illetve kirendeltségein.
 • • Elektronikusan kitöltve, regisztrációt követően ügyfélkapun keresztüli beküldéssel
 • A regisztráció történhet okmányirodában, vagy a személyi adat és a lakcímnyilvántartás központi szervénél, valamint az adóhivatal központi Ügyfélszolgálatail1, amelyhez személyi igazolvány, érvényes e-mail cím szüksé­ges.
 • Amennyiben bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie, úgy a 1453-as bevallást is elektronikusan kell beküldenie (kivétel: őstermelő, kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó).
 • Az adóhivatal honlapján megtalálható Internetes kitöltő-ellenőrző programmal elkészítve és kinyomtatva
 • Kitölthető a www.nav.gov.huhonlapon.A 1453-as bevallás kinyomtatás után postai úton, illetve személyesen is eljuttatható az adóhatósághoz.
 • A program által felajánlott első oldalon ki kell választania, hogy milyen minőségben nyújtja be a bevallást (egyéni vállalkozóként, őstermelőként, magánszentélyként). A kiválasztástói függ, hogy bevallásának mely lapjait töltheti ki! Ez a lap a kitöltő programot vezérli, kinyomtatni és az adóhivatalhoz benyújtania nem kell!

Befizetési kötelezettség rendezése

 • Bankkártyával tehet eleget befizetési kötelezettségének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kijelölt Ügyfélszolgálatain. A kijelölt ügyfélszolgálatok címei a www.nav.gov.hu Adózási információk/Egyéb menüpontban Elektronikus adófizetés címen megtalálhatók.
 • Készpénz-átutalási megbízással: ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz-átutalási megbízást a befizetéséhez, amelyhez adóazonosító szám szükséges, vagy
 • elektronikus úton CSEKK űrlapon igényelhet készpénz-átutalási megbízás(oka)t (csekk) a www.nav.gov.hu/letöltések/nyomtatvány/kitöltőprogramok/Csekk menüpont alatt, vagy
 • saját fizetési számlájáról átutalással (lakossági folyószámlájáról).

A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó szabályok

A 150 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét az adózó pótlékmentésen, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben is teljesítheti, ha nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó megfizetésére. Az első részlet megfizetésének határideje 2015. május 20-a.

Rendelkezés az adó 1+1 % -áról

 • Lehetősége van arra, hogy adója 1 + 1 %-ának felhasználásáról a bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon rendelkezzék és azt a bevallásával együtt továbbítsa.
 • A személyi jövedelemadója 1+ 1 %-áról a rendelkező nyilatkozatot önállóan, 2015. május 20-áig is megküldheti az adóhatóságnak elektronikusan, vagy papíron kitöltött formában.
 • Ha munkáltatói adó megállapítást kér, akkor legkésőbb 2015. május 10-éig lezárt borítékban a munkáltatójának is átadhatja a nyilatkozatot.

A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!

Ha a személyi jövedelemadó bevallását elektronikusan, meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság csak akkor fogadhatja el, ha a meghatalmazott mind az szja-bevallás, mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az adóhatósághoz bejelentett meghatalmazással, érvényes regisztrációval rendelkezik (15T180-as regisztrációs lap).

A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!

A bevallás javításával, feldolgozásával kapcsolatos információk

A NAV Ügyfél tájékoztató és Ügyintéző rendszere útján telefonon tájékoztatást kérhet egyedi bevallási adatokkal, hibás bevallással kapcsolatban, valamint lehetősége van a benyújtott SZJA bevallás javítására is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet.

A rendszer a 06-40/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tó 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal kell rendelkeznie, melyet az idei évtől más az SZJA-bevalláson is igényelhet.

 

Forrás:NAV