Számlázó programok és online számlázó rendszerek bejelentése

A számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsolódó, 2014. október 1-től teljesítendő bejelentési kötelezettségről

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 2014. október 1-től hatályos 11. és 13. §-a alapján az adóalany köteles az általa használt, illetve a használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.

A rendelet alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, valamint a használatba vett, számla kibocsájtására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanyoknak november 15-ig be kell jelenteni az adóhatsághoz. A 2014. október 1 és 15-e között használatból kivont programokat, számlázó rendszereket szintén be kell jelenteni a NAV felé.

Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettség a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételtől, illetve a használatból kivonástól számított 30 napon belül kell teljesíteni. Az online számlázási rendszer esetében a szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, és az igénybevétel befejezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre a bejelentésre.

Az adatszolgáltatási kötelezettségminden olyan programra, programfunkcióra, komplex ügyviteli rendszerre kiterjed, melyek számla kibocsájtására is alkalmasak.

Az online számlázó rendszer alatt a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 1. A használt számlázó program
 • nevét, azonosítóját
 • fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát
 • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát
 • beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program esetén – a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját
 1. A használt online számlázó rendszer
 • nevét és elérhetőségét
 • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát
 • a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
 1. A használatból kivont számlázó program
 • 1. pont szerinti adatait
 • a használatból történő kivonás időpontját
 1. A használatból kivont online számlázó rendszer
 • 2. pont szerinti adatai
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének a befejezési időpontját

A Számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által megadott szám-, betű-, vagy egyéb karakterkombináció lehet, ami a számlázó program egyedi azonosítását lehetővé teszi. A vásárláskor erről a vevőt tájékoztatnia kell az eladónak.

A program frissítése esetén nem kell újabb bejelentést tenni a használt számlázó programmal kapcsolatban.